9659 Paph Hung Sheng Curet x Hung Sheng Curet 'Bear' 3 1/4'' T386